BIP

Informacje o jednostce


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W TYCHACH

Zespół Szkół nr 1 w Tychach posiada długoletnią tradycję jako placówka oświatowa. Początki szkoły związane są z działalnością Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego utworzonego w 1953 roku. To właśnie przedsiębiorstwo biorąc pod uwagę wzrastające w latach 60-tych potrzeby szkoleniowe wykazało chęć utworzenia własnego ośrodka szkoleniowego, w którym mieściłaby się zasadnicza szkoła zawodowa, ośrodek kształcenia specjalistycznego załogi oraz internat. Starania dyrekcji zakładu zostały uwieńczone pełnym sukcesem i jak czytamy w akcie erekcyjnym zamieszczonym w Kronice Szkoły: ... na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ... Ustawy z dnia 15 lipca 1951 o rozwoju systemu oświaty i wychowania, 1 września 1973 r. tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach. ... Akt erekcyjny podpisał I zastępca Ministra Górnictwa i Energetyki mgr inż. Eryk Porąbka.

Rozpoczął się 1 rok działalności szkoły 1973/74, której pierwszym dyrektorem była mgr Stefania Oskędra. Dnia 4 września 1978 roku odbyła się ogólnomiejska uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1978/79 związana z oddaniem do użytku nowoczesnego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Symboliczny klucz do nowo otwartej placówki przekazano powołanemu na stanowisko dyrektora mgr Leonowi Guznarowi. Baza szkoły była imponująca.

W roku szkolnym 1983/84 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Z woli rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, załogi PCSBBW szkoła otrzymała imię Gustawa Morcinka. W trakcie roku szkolnego 1990/1991 ówczesny dyrektor szkoły mgr Witold Pluta (pełniący obowiązki od 1 września 1986 roku) został odwołany, a jego funkcję z wyboru rady pedagogicznej objęła mgr Czesława Stanuch, nauczycielka języka rosyjskiego, od początku związana z istnieniem szkoły.

Rok szkolny 1991/92 był momentem ważnym i przełomowym w historii placówki. Decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach mgr Janiny Pillardy-Kozarzewskiej powołane zostały w budynku szkoły dwie pełne jednostki szkolne: IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły nowo powołane Technikum Mechaniczne na podbudowie SP specjalność budowa maszyn, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe dla Dorosłych. Od 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły, wyłonionym na drodze konkursu, została mgr Czesława Stanuch. Dnia 1 września 1993 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych powołano Technikum Ochrony Środowiska kształcące w dwóch specjalnościach: technologia uzdatniania wód i oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami. Od 1 września 1995 r. decyzją Gminy Miasta Tychy Zespół Szkół Zawodowych i IV LO zostały przekształcone w Zespół Szkół, a w jego ramach działały: IV LO, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Mechaniczne na podbudowie SP, Technikum Zawodowe dla Dorosłych, od roku 1997/98 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a od roku 1999/2000 Gimnazjum nr 10.

Od roku 2003 Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 1. Od września 2006 funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 pełni, wyłoniona na drodze konkursu mgr Grażyna Jurek, nauczycielka języka polskiego, od początku związana z istnieniem szkoły. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą: Gimnazjum nr 10, IV Liceum Ogólnokształcące, 1 Liceum Profilowane oraz Technikum nr 1, kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska. Misją szkoły są słowa "Nieważne kim byłeś, u nas odkryjesz siebie". Oznacza to, że dla wszystkich nauczycieli najważniejszy jest rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Od roku szkolnego 2007/2008 wszystkie klasy LO objęte sa patronatem instytucji dydaktycznych (Uniwersytet Śląski, Akademia Wychowania Fizycznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne). Ponadto szkoła współpracuje z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach w zakresie rocznych praktyk studenckich i realizacji projektu w ramach Sokrates. W roku szkolnym 2006/2007 został zorganizowany I Karnawał Języka Polskiego, za który Szkoła otrzymała medal Senatu RP oraz osobiste zaproszenie Marszałka Senatu. Teatr Śląski w Katowicach nagrodził Szkołę Złotą Maską w I edycji Konkursu Edukacji Teatralnej. W marcu 2007 w szkole zorganizowano jedną z najważniejszych wystaw edukacyjnych Europy "Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy". Zwiedziło ją ok. 1600 uczniów tyskich szkół.

Zespół Szkół nr 1 zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie szkół średnich w gminie Tychy. Imponujemy bazą (4 pracownie komputerowe, 2 profesjonalne laboratoria chemiczne oraz liczne bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe) i sukcesami wychowanków. Od roku 1998 uczniowie szkoły sukcesywnie otrzymują STYPENDIUM PREMIERA RP oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblach rejonowym i wojewódzkim. Ze względu na wyjątkowy charakter placówki zawsze pracowali w niej najlepsi i doświadczeni pedagodzy, którzy systematycznie dokształcali się i podnosili swoje umiejętności. W przededniu nowej rekrutacji jest więc czas na chwilę refleksji nad przeszłością, a także czas, by wyznaczyć kolejne cele i podejmować nowe wyzwania, aby w pełni realizować misję naszej Szkoły.
 

DYREKCJA

Dyrektor: mgr Grażyna Jurek
Wicedyrektor: mgr Marek Białoń
Wicedyrektor: mgr Jacek Musiał

 

ADRES

Zespół Szkół nr 1 w Tychach
ul. Wejchertów 20
43-100 Tychy
tel. (032) 2271799, (032) 3273631
www - zs1.tychy.edu.pl


SEKRETARIAT

Sekretariat ZS1 - szkola@lo4.tychy.pl
sekretariat czynny: 7:30-15:30

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-09-15 13:28:47 Zmiana publikacji zs1
5 2017-05-09 12:49:13 Zmiana publikacji zs1
6 2012-06-12 11:06:41 Zmiana publikacji zs1


stronę wyświetlono 19561 razy Artykuł wyświetlony 19561 razy